wiki coin
Chào mừng bạn đã đến với Wikicoin.vn - Kênh tổng hợp thông tin, kiến thức cập nhập về Crypto!

Margin level là gì? Hiểu rõ cách tính mức ký quỹ trong Forex

Tổng hợp bởi:Nguyễn Long
-

Margin Level – Mức ký quỹ Forex là gì?

Margin Level (còn gọi là mức ký quỹ) là tỷ lệ của tài sản của nhà đầu tư và tài sản thế chấp dưới dạng phần trăm. Margin Level thể hiện rủi ro hiện tại của tài khoản, từ đó nhà đầu tư có biện pháp kịp thời ngăn chặn. Nhà đầu tư cần thường xuyên theo dõi mức ký quỹ của tài khoản của mình vì nó cho biết bạn có đủ tiền để thực hiện một lệnh mới hoặc tiếp tục duy trì lệnh đang mở hay không.

Ý nghĩa của mức ký quỹ

Mức ký quỹ là rất quan trọng. Các nhà môi giới ngoại hối sử dụng mức ký quỹ để xác định xem bạn có thể mở các vị thế bổ sung hay không.

Các nhà môi giới khác nhau đặt giới hạn Mức ký quỹ khác nhau, nhưng hầu hết các nhà môi giới đặt giới hạn này ở mức 100% .

Điều này có nghĩa là khi Vốn chủ sở hữu của bạn bằng hoặc nhỏ hơn Số tiền ký quỹ đã sử dụng, bạn sẽ KHÔNG thể mở bất kỳ vị thế mới nào.

Nếu bạn muốn mở các vị trí mới, trước tiên bạn sẽ phải đóng các vị trí hiện có.

Cách tính mức ký quỹ trong Forex

Mức ký quỹ được tính bằng công thức sau:

Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ đã sử dụng) x 100%

Nếu bạn giao dịch trên các nền tảng MT4MT5 hoặc một số nền tảng do nhà môi giới sáng tạo độc quyền, con số Margin Level sẽ được tính toán và hiển thị tự động để bạn theo dõi.

Ví dụ về tính mức ký quỹ

Ví dụ về giao dịch mở một lệnh mua USD/JPY với một Lot nhỏ. Giả sử tài khoản của bạn đang có số dư là 1.000 USD.

Bước 1: Tính toán ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn mua USD / JPY và muốn mở 1 vị thế lô nhỏ (10.000 đơn vị). Yêu cầu ký quỹ là 4% .

Bạn sẽ cần bao nhiêu ký quỹ (Ký quỹ Bắt buộc) để mở vị thế?

Vì USD là tiền tệ cơ bản. lô nhỏ này là 10.000 đô la, có nghĩa là Giá trị danh nghĩa của vị trí là 10.000 đô la .

Ký quỹ bắt buộc = Giá trị danh nghĩa x Yêu cầu ký quỹ

400 đô la = 10.000 đô la x 0,04

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn bằng USD, vì Yêu cầu Ký quỹ là 4% , Ký quỹ Bắt buộc sẽ là 400 đô la .

Tính toán ký quỹ bắt buộc
Tính toán ký quỹ bắt buộc

Bước 2: Tính toán ký quỹ đã sử dụng

Ngoài giao dịch chúng tôi vừa nhập, không có bất kỳ giao dịch nào khác đang mở.

Vì chúng tôi chỉ mở một vị thế duy nhất, nên Ký quỹ đã sử dụng sẽ giống như Ký quỹ Bắt buộc.

Tính toán ký quỹ đã sử dụng
Tính toán ký quỹ đã sử dụng

Bước 3: Tính vốn chủ sở hữu

Giả sử rằng giá đã di chuyển nhẹ theo hướng có lợi cho bạn và vị thế của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn.

Điều này có nghĩa là P / L thả nổi của bạn là 0 đô la .

Hãy tính Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi (hoặc lỗ) thả nổi

1.000 đô la = 1.000 đô la + 0 đô la

Vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn hiện là $ 1,000.

Tính vốn chủ sở hữu
Tính vốn chủ sở hữu

Bước 4: Tính toán mức ký quỹ

Bây giờ chúng ta đã biết Vốn chủ sở hữu, bây giờ chúng ta có thể tính toán Mức ký quỹ:

Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ đã sử dụng) x 100%

250% = (1.000 đô la / 400 đô la) x 100%

Mức ký quỹ là 250% .

Tính toán mức ký quỹ
Tính toán mức ký quỹ

Nếu Mức ký quỹ là 100% hoặc ít hơn, hầu hết các nền tảng giao dịch sẽ không cho phép bạn mở các giao dịch mới.

Tính toán mức ký quỹ
Tính toán mức ký quỹ

Trong ví dụ, vì Mức ký quỹ hiện tại của bạn là 250%, tức là trên 100%, bạn sẽ vẫn có thể mở các giao dịch mới.

Hãy tưởng tượng Mức ký quỹ giống như một đèn giao thông.

Tính toán mức ký quỹ
Tính toán mức ký quỹ

Miễn là Mức ký quỹ trên 100%, thì tài khoản của bạn sẽ được “bật đèn xanh” để tiếp tục mở các giao dịch mới.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức về Margin Level (Mức ký quỹ), ý nghĩa của mức ký quỹ, cách tính Mức ký quỹ cũng như ví dụ về mức ký quỹ.

Tổng hợp và chỉnh sửa: Đinh Việt Dũng

Nguồn tham khảo: forex.com, coin98.net,..

 

Chia sẻ nội dung:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest