wiki coin

Tuyên bố
miễn trừ trách nhiệm

Wikicoin.vn luôn cố gắng đảm bảo chất lượng nội dung chính xác nhất, cập nhập mới nhất trên trang web của mình. Tuy nhiên, với tất cả nội dung trên website chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm, pháp lý nào có liên quan đến việc kêu gọi mua bán hay đầu tư tiền điện tử, forex, ngoại hối, chứng khoán.

Wikicoin.vn sẽ không chịu trách nhiệm về các mất mát có thể phát sinh bởi quyết định của khách hàng dựa trên thông tin chúng tôi cung cấp. 

Các nội dung của chúng tôi không kêu gọi, chào mời, đề nghị hay khuyến khích khách hàng đầu tư hoặc mua bán các sản phẩm về tiền điện tử, forex, ngoại hối, chứng khoán.

Chúng tôi khuyên bạn nên dựa trên chuyên môn của bản thân để đưa ra quyết định mua bán hoặc đầu tư. Mọi hành vi mua bán cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của quốc gia sở tại.